คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่ง ตำแหน่ง : นักวิช...
เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th รายละเอียดของสาขาที่เปิดในแต่ละคณะ https://...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 รางวัลสาขาสังคมวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล อาจา...
วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท อาษ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมการทำคราฟเบียร์ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. สมัคร https://docs.google....
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนดี ประจำศึกษา 2565 ดาวน์โหลด http://science.psru.ac.th/wp-content/uploads/2023/...
MOU สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สภาการสาธารณสุขชุมชน ณ ห้องป...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 URL : https://sites.google.com/psru.ac.th/sciweekpsru2023/sciweekpsru2023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยา...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566 ********************************           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโค...
สูจิบัตรกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ 17...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว