ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า

สำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม