คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ17-18 สิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ17-18 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญร่วมงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
17-18 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รูปแบบ On-site)

 

นิทรรศการ

  • พิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”
  • นิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชานิทรรศการจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
  • นิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • กิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงดนตรีของนักศึกษา
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
  • เล่นเกมส์ชิงรางวัล

การประกวดแข่งขัน

เปิดรับสมัครทุกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566
โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://shorturl.asia/4LiUz

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054

 

 

Facebook
Twitter
Email
ไฟล์แนบ
sci.pdf

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว