คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญร่วมงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
17-18 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รูปแบบ On-site)

 

นิทรรศการ

 • พิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”
 • นิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชานิทรรศการจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
 • นิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงดนตรีของนักศึกษา
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
 • เล่นเกมส์ชิงรางวัล

การประกวดแข่งขัน

 • การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (ประเภทแม่นยำ)
 • การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การแข่งขันแลปกริ๊งทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
 • การแข่งขันประกวดจัดดอกไม้ทางวิทยาศาสตร์
 • การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน
 • การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku)
 • การประกวด Video Clip
 • การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
 • การประกวด Science Show
 • การประกวดสุนทรพจน์
 • การประกวด Global Warming Award 2023

เปิดรับสมัครทุกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054

 

 

Facebook
Twitter
Email