คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567

🌸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🌸
ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
ขอเชิญร่วมงาน
🧬🧬🧬งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 🧬🧬🧬
“ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” เรียน-เล่น-งาน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔸18 – 20 สิงหาคม 2567
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

✅นิทรรศการ
🔸พิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
🔸นิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
🔸นิทรรศการจากหลากหลายหน่วยงานภายนอก
🔸นิทรรศการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
🔸กิจกรรมบนเวทีกลาง
🔸กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

✅นิทรรศการหลักสูตรสาขาวิชา
🔸ทดลองวิทย์ คิดสนุกกับเคมี
🔸ท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมทางดาราศาสตร์
🔸Biology มหัศจรรย์แห่งชีวิต
🔸MICROBES: The Superpower Organism
🔸กิจกรรม “คณิตชวนสนุก”
🔸Coding ดับไฟป่า
🔸Ready Player One
🔸It security 2024 for life
🔸การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🔸เยลลีกัมมีเพื่อสุขภาพ
🔸Healthy Happy Life
🔸ครูวิทย์ คิดสร้างสรรค์
🔸เครื่องหอมเพื่อสุขภาพ ความงามและสปา

✅การประกวดแข่งขัน
1.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (ประเภทแม่นยำ)
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/XcLjr

2.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/RGbkK

3.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/gfjtz

4.การแข่งขันแลปกริ๊งทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/kLpPN

5.การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/uMkc0

6.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/bO9ma

7.การประกวด Video Clip
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/OX3NU

8.การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/0uBMZ

9.การประกวด Science Show
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/7nlTt

10.การประกวดสุนทรพจน์
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/HPfB5

11.การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku)
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/vcMVQ

12.การประกวด Global Warming Award
12.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/vFWDK
12.2 ระดับอุดมศึกษา
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/NBRoE

13.การแข่งขัน สร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI ในยุคดิจิทัล
🔸อ่านรายละเอียดการแข่งขัน https://shorturl.asia/94ud0

✅เปิดรับสมัครทุกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
🔸ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2567
โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์

🏠 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวมาลินี เห็มลา (ผู้ประสานงานรับสมัคร) โทรศัพท์ 089-7067654
นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์ (ผู้ประสานงานทั่วไป) โทรศัพท์ 064-9949354

🌸🧬🔸⚙️🌸🧬🔸⚙️🌸🧬🔸⚙️🌸🧬🔸⚙️🌸🧬🔸⚙️

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://science.psru.ac.th/academic-news/scienceweek2567

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว