ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ล่าสุด

สกอ.เปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป.ตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาตร์ (ทุนเรียนดีวิทย์์ฯ แห่งประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนอบรม เสริมทักษะความรู้ให้กับนักศึกษา ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ของโครงการทดสอบวัดความรู้ พื้นฐาน 3 รายวิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
    ข่าวย้อนหลัง
     
 
ภาพและกิจกรรมคณะ
ก้าวแรกสู่ผู้นำ
วิ่งกาซะลอง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรม Big Cleaning Day 6 มิถุนายน 2555
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อบรมครูระดับสูง Master Teacher
วิทย์งามงด รดน้ำขอพร ครั้งที่6
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่2
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปัจฉิมนิเทศ 54
รูปกิจกรรมย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
สกอ.เปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ป.ตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาตร์ (ทุนเรียนดีวิทย์์ฯ แห่งประเทศไทย)
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนอบรมเสริมทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)จำนวน 1 อัตรา
แจ้งนักวิจัยทราบ เรื่อง ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Workshopการออกแบบ ด้วย Adobe Illustrator and Photoshop
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 23
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 10
เชิญชวนชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมโหวด ดาว-เดือน
ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา2555 ครั้งที่3
 
ข่าวย้อนหลัง
จดหมายข่าววิทย์สโมสร
ฉบับประจำวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556
ฉบับประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2556
ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555
 
จดหมายข่าวย้อนหลัง
บทความน่าสนใจ
การจัดการความรู้ ประเด็นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต และการวิจัย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2554
กินทุเรียนให้เปี่ยมสุข
เห็ดชนิดใหม่ในป่าสนเมืองไทย
มหัศจรรย์ใต้ดินของเห็ดราไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง จังหวัดพิษณุโลก
ไขมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกลายเป็นไขมัน
ดัชนีวัดคุณภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมภาค 3 พิษณุโลก
 
บทความย้อนหลัง
 
เมนูหลัก
 
 

         Link :     | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | กองบริการการศึกษา | ค้นหนังสือในห้องสมุด มรพส. | ตารางสอนอาจารย์ | ตรวจสอบผลการเรียน |รายชื่อนักศึกษา |

                  | คณะต่างๆในมหาวิทยาลัย | สอบมาตรฐานวิชาการ 3 รายวิชา | ประเมินการสอนออนไลน์ | Elearning PSRU. | หมายเลขโทรศัพย์ภายใน |


     © สงวนลิขสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        ติดต่อผู้พัฒนาระบบ อ.ไพฑูรย์ งิ้วทั่งและ  นายคงศักดิ์ ดีธงทอง ผู้ดูแลเว็บไซต์