This is an example of a HTML caption with a link.

 

คลิก
ประกาศ >> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 6
ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2561

 

 

เอกสารโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 6
1.ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6
3.ดาวน์โหลดเอกสารกรอบการวิจัยสำหรับใช้ประกอบภาคปฏิบัติปีงบประมาณ 2561
4.ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการฝึกอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6 ฉบับแก้ไข
5.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6
6.ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่-แยกกลุ่ม
7.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอลูกไก่รุ่นที่ 6
 
  • ติดต่อสอบถาม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
    โทรศัพท์ : 0-5526-7054
    โทรศัพท์มือถือ : 064-994-9354 (คุณสุกัญญา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2048 Pibulsongkram Rajabhat University