ประกาศรายชื่อ 7 ทีม ที่ได้ประกวดจัดบอร์ดหญ้าแฝก
1. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
2.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจ่านกร้อง
4. โรงเรียนหนองบัว
5. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
6. โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> กิจกรรมการประกวดแข่งขัน

ลำดับ
กิจกรรมการแข่งขัน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
1
การแแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์ (A-Math)
2
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
3
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
4
การแข่งขันประกวดปั้นดินน้ำมัน
5
การแข่งขันประกวดวาดภาพตามจินตนาการวิทยาศาสตร์
6
การแข่งขันการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการหญ้าแฝก
7
การแข่งขันประกวดวาดภาพหญ้าแฝก
8
การประกวดหัตถกรรมหญ้าแฝก
9
การประกวด Globalwarming  Award  2017

Download หนังสือส่งออกประชาสัมพันธ์ 2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ : 0-5526-7104 โทรสาร : 0-5526-7104
E-Mail : scipsru2014@gmail.com

Copyright © 2016, designed by Pibulsongkram Rajabhat University